сряда, 17 януари 2018 г.

Интересна възможност

Following last year's great success, the Art in Tuscany Study Center, with the collaboration of the Accademia delle Arti del Disegno di Firenze and the Fondazione Casa Museo Bruschi, is proud to announce the second edition of the Summer Course (in English and Italian languages) on printmaking and print collecting in Italy
For more info (program/teachers and grants) see: www.arezzosummercourse.org 
or send an email to: summercourse.arezzo@gmail.com
Application deadline for grants: February 10, 2018
Application deadline: March 30, 2018

събота, 23 декември 2017 г.

Книжарската мрежа на Христо Г. Данов

Въпреки сериозния научен интерес към големия българския издател Христо Г. Данов, за неговите търговски контакти е писано твърде малко. Ето как се развива мрежата му от търговски представителства на Балканския полуостров между 1862 и 1866 г.
Картата се базира на:
1. Данов, Христо. Распис на книгите, что ся намират за продан у книжницата на Хр. Данова и на Съдружеството. У Пловдив : Хр. Г. Данов и съдружество, 1862 (в[ъв] Вена : у книгопечятн. Л. Сомера). 12 с. 
2. Данов, Христо. Распис на книгите, що ся намират за продан у книжярницата на Хр. Данова и друж. в Пловдив, 1866. Цариград – Везир хан : У книгопечятн. на А. Минасиана и съдр., 1866. 12 с.
Информацията ще бъде допълвана. Картата е изработена по проект „Цифровизация на репертоара на българската възрожденска книжнина (1801-1878)“ по договор ДН 05/2 от 14.12.2016 г. към Фонд „Научни изследвания“ с подкрепата на НБКМ.

1. Със зелено - книжарската мрежа през 1862 г.
2. Със синьо - книжарската мрежа през 1866 г.

събота, 9 декември 2017 г.

Богатството на книгите или необикновенната история на една дигитализирана муха.

Книгите са съкровищниците на човечеството - те съхраняват неговото минало и гарантират неговото бъдеще. Колко дискриминативно, би си помислила една муха. "Би", защото Съдбата беше предначертала и преброила дните ѝ. Доволно преяла с едно кристалче захар, паднало от скромната закуска на библиотекаря, тя кацна на дигитализиращата машина и ФРАС, запечата себе си в аналите на историята.

Горенаписаното е по действителен случай, но трябва да се чете като художествена измислица. При написването на този материал не пострада нито едно животно, случката с мухата не се брои! Тя беше отдавна размазана и документирана!

Булгаков Ф. И. Иллюстрированная история книгопечатания и типографского искусства : Т. 1 : С истории изобретения книгопечатания по XVIII век включительно. - СПб., ценз. 1889.
Източник: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/113-bulgakov-f-i-illyustrirovannaya-istoriya-knigopechataniya-i-tipografskogo-iskusstva-t-1-s-istorii-izobreteniya-knigopechataniya-po-xviii-vek-vklyuchitelno-spb-tsenz-1889#page/32/mode/inspect/zoom/8
 Послепис: когато празниците се смилят над свободното ми време, ще анотирам за вас този великолепен труд по история на книгата.

неделя, 3 декември 2017 г.

"Иван Г. Игнатов и сие" - в началото...

Ето как се заражда историята на едно от най-големите български книгоиздателства до 1948 г. - "Иван Г. Игнатов и сие". Съдебно решение на Софийския окръжен съд от 23 януари 1910 г. за регистриране на дружеството. СДА, Фонд 3К, опис 6, арх. ед. 574, л. 7.Игнатов работи и по-рано в София и Пловдив, но документите за корпоративната му история са рядкост.
четвъртък, 9 ноември 2017 г.

Книгоиздателски парадокс или за пътищата към пазарния успех

Днес открих, че популярната българска военновременна детска поредица "Златни зрънца" (1941-1943) е писана и издавана от известния роден автор на любовни и еротични романи - Стефан Брашнаров. Любовта към децата и любовта към сензацията, очевидно, са пряко свързани с любовта към парите. Желанието да съчетава двете пазарни ниши води до необходимостта детските и приключенските му книги да излизат под псевдоними - Стефо Виолин и Евгений Брим. Който иска да научи повече подробности за материята, може да посети майсторския клас на проф. Бенбасат - "Книги, забрани, табута" [ВИЖ ТУК].

"Буря в сърДцата" - един роман за любовни триъгълници, предадени приятелства, кръв и изкуство!
"Буря в сърДцата" - един роман за любовни триъгълници, предадени приятелства, кръв и изкуство!

петък, 27 октомври 2017 г.

Разговори за книгата с проф. Бенбасат 2
МАЙСТОРСКИ КЛАС:

КНИГИ, ЗАБРАНИ, ТАБУТА”

Лектор: проф. д-р Алберт Бенбасат
ВХОД СВОБОДЕН

Майсторският клас на проф. д-р Алберт Бенбасат има за цел да запознае студентите с историческите обстоятелства, теоретичните основания и практическото приложение на забраните и табутата, законите и регулациите, свързани с книгата като социален и комуникативен субект и търговски продукт, обвързващ духовността, познанието и развлечението, а едновременно с това обект на трайни бизнес взаимоотношения. Майсторският клас ще се състои от 5 открити лекции, които ще се провеждат всеки понеделник в периода 6 ноември – 4 декември 2017 г. След всяка лекция, която е с продължителност един астрономически час, ще има кратка дискусия с участниците. Занятията ще приключат с Кръгла маса (семинар) по проблемите, които са разглеждани по време на Майсторския клас.
На всички студенти от бакалавърската и магистърската степен, които са участвали в повече от половината занятия, както и в Кръглата маса, ще се издаде Сертификат от Ректора и ръководителя на Майсторския клас.

Програмата на Майсторския клас “Книги, забрани, табута”:

Тема 1: Книга, комуникация, забрана и табу
6 ноември, зала 106, 16:00 ч.

Книга, комуникация, забрана и табу. Книгата в системата на медиите, причини и предпоставки за налагане на ограничения и забрани в областта на тематичното и идейното съдържание на книгата преди и след Гутенберговото откритие. Определение за цензура, възникване и развитие на цензорската институция в различните общества (античност, средновековие, модерност). Списъци на забранените книги и основания за съставянето, публикуването и употребата им.  

Тема 2: Видове цензура и приложението им в различните общества
13 ноември, зала 106, 16:00 ч.

Видове цензура и приложението им в различните общества. Религиозна, политическа, идеологическа, морална и др. цензура. Цензурата в тоталитарните общества – институции (партийни и административни структури, издателства, библиотеки и др. субекти, упражняващи цензура върху книгата), анатомия на тоталитарната цензура. 

Тема 3: Книга и морал
20 ноември, зала 106, 16:00 ч.

Книга и морал. Еротика и порнография – определение, поява и развитие. Причини за смесването на понятията и възможности за тяхното разграничаване. Еротиката и порнографията в книгата и медиите. Масова култура и масова книга. Подлистникова, сериална, таблоидна, медийна,  литература. Наука, шарлатанство и масова култура: езотерика, астрология, парапсихология, нумерология, магии, гадания, лечителство и др.
Тема 4: Обществени и индивидуални манипулации посредством книгата – „опасни” и „вредни” книги в зависимост от тяхното предназначение и употреба
          27 ноември, зала 106, 16:00 ч.

Обществени и индивидуални манипулации посредством книгата – „опасни” и „вредни” книги в зависимост от тяхното предназначение и употреба. Нацистка, неонацистка, негационистка, антисемитска, расистка, ислямско-фундаменталистка,  лъжерелигиозна и пр. книжнина.  

Тема 5: Свободата на словото и нейните граници
4 декември, зала 106, 16:00 ч.

Свободата на словото и нейните граници. Регулаторни механизми и регулаторни органи за ограничаване разпространението на „вредни” и „опасни” книги в съвременни свят. Нормативна уредба при детската книга и книгоиздаване. Предпазване на подрастващите от насилието, порнографията и педофилията, разпространявани чрез книгите, медиите и интернет.

Лекциите ще се проведат в УниБИТ 1 - София, 
бул. Цариградско шосе 119, зала 106. 
 ВХОД СВОБОДЕН
За повече информация: v.zagorov@unibit.bg
p.mukanova@unibit.bg