четвъртък, 9 ноември 2017 г.

Книгоиздателски парадокс или за пътищата към пазарния успех

Днес открих, че популярната българска военновременна детска поредица "Златни зрънца" (1941-1943) е писана и издавана от известния роден автор на любовни и еротични романи - Стефан Брашнаров. Любовта към децата и любовта към сензацията, очевидно, са пряко свързани с любовта към парите. Желанието да съчетава двете пазарни ниши води до необходимостта детските и приключенските му книги да излизат под псевдоними - Стефо Виолин и Евгений Брим. Който иска да научи повече подробности за материята, може да посети майсторския клас на проф. Бенбасат - "Книги, забрани, табута" [ВИЖ ТУК].

"Буря в сърДцата" - един роман за любовни триъгълници, предадени приятелства, кръв и изкуство!
"Буря в сърДцата" - един роман за любовни триъгълници, предадени приятелства, кръв и изкуство!

петък, 27 октомври 2017 г.

Разговори за книгата с проф. Бенбасат 2
МАЙСТОРСКИ КЛАС:

КНИГИ, ЗАБРАНИ, ТАБУТА”

Лектор: проф. д-р Алберт Бенбасат
ВХОД СВОБОДЕН

Майсторският клас на проф. д-р Алберт Бенбасат има за цел да запознае студентите с историческите обстоятелства, теоретичните основания и практическото приложение на забраните и табутата, законите и регулациите, свързани с книгата като социален и комуникативен субект и търговски продукт, обвързващ духовността, познанието и развлечението, а едновременно с това обект на трайни бизнес взаимоотношения. Майсторският клас ще се състои от 5 открити лекции, които ще се провеждат всеки понеделник в периода 6 ноември – 4 декември 2017 г. След всяка лекция, която е с продължителност един астрономически час, ще има кратка дискусия с участниците. Занятията ще приключат с Кръгла маса (семинар) по проблемите, които са разглеждани по време на Майсторския клас.
На всички студенти от бакалавърската и магистърската степен, които са участвали в повече от половината занятия, както и в Кръглата маса, ще се издаде Сертификат от Ректора и ръководителя на Майсторския клас.

Програмата на Майсторския клас “Книги, забрани, табута”:

Тема 1: Книга, комуникация, забрана и табу
6 ноември, зала 106, 16:00 ч.

Книга, комуникация, забрана и табу. Книгата в системата на медиите, причини и предпоставки за налагане на ограничения и забрани в областта на тематичното и идейното съдържание на книгата преди и след Гутенберговото откритие. Определение за цензура, възникване и развитие на цензорската институция в различните общества (античност, средновековие, модерност). Списъци на забранените книги и основания за съставянето, публикуването и употребата им.  

Тема 2: Видове цензура и приложението им в различните общества
13 ноември, зала 106, 16:00 ч.

Видове цензура и приложението им в различните общества. Религиозна, политическа, идеологическа, морална и др. цензура. Цензурата в тоталитарните общества – институции (партийни и административни структури, издателства, библиотеки и др. субекти, упражняващи цензура върху книгата), анатомия на тоталитарната цензура. 

Тема 3: Книга и морал
20 ноември, зала 106, 16:00 ч.

Книга и морал. Еротика и порнография – определение, поява и развитие. Причини за смесването на понятията и възможности за тяхното разграничаване. Еротиката и порнографията в книгата и медиите. Масова култура и масова книга. Подлистникова, сериална, таблоидна, медийна,  литература. Наука, шарлатанство и масова култура: езотерика, астрология, парапсихология, нумерология, магии, гадания, лечителство и др.
Тема 4: Обществени и индивидуални манипулации посредством книгата – „опасни” и „вредни” книги в зависимост от тяхното предназначение и употреба
          27 ноември, зала 106, 16:00 ч.

Обществени и индивидуални манипулации посредством книгата – „опасни” и „вредни” книги в зависимост от тяхното предназначение и употреба. Нацистка, неонацистка, негационистка, антисемитска, расистка, ислямско-фундаменталистка,  лъжерелигиозна и пр. книжнина.  

Тема 5: Свободата на словото и нейните граници
4 декември, зала 106, 16:00 ч.

Свободата на словото и нейните граници. Регулаторни механизми и регулаторни органи за ограничаване разпространението на „вредни” и „опасни” книги в съвременни свят. Нормативна уредба при детската книга и книгоиздаване. Предпазване на подрастващите от насилието, порнографията и педофилията, разпространявани чрез книгите, медиите и интернет.

Лекциите ще се проведат в УниБИТ 1 - София, 
бул. Цариградско шосе 119, зала 106. 
 ВХОД СВОБОДЕН
За повече информация: v.zagorov@unibit.bg
p.mukanova@unibit.bg


вторник, 19 септември 2017 г.

Dime Novels - кратка увлекателна история

Представеното видео е отлична демонстрация как се прави кратък филм с образователна цел. Темата е Dime Novels - ерата на масовата литератра в САЩ между 1830 и 1915 г. Великолепно съчетание на удоволствие и образование.


 


понеделник, 28 август 2017 г.

Книги в клетки

Как една книга може да бъде поставена в клетка? Не, не е когато се пробваме да я заключим умишлено, да я скрием, да я забраним. Такива книги се превръщат в истинска епидемия и напаст за гонителите си! Най-добре книга се затваря в клетката на безразличието. Доказва го тази разкъсана книга, захвърлена зад 44 СОУ, София. Страниците ѝ си лежат кротко в компанията на ранните есенни листа и капачка от освежаваща напитка. Скоро ще дойдат дъждовете и тя ще изчезне завинаги, забравена и никому ненужна!

Книга в клетка
Листове и листа в кротка самота

вторник, 15 август 2017 г.

The secret life of books


Today most of the people by habit associate the book mainly with reading. History, however, proves that in practice the book can be used for everything. A recent example is this Harry Potter specimen with a concealed compartment in it. I found it 4-5 years ago next to a garbage container in Sofia, Bulgaria. According to my students' proposal it was used for hiding of marijuana. Till now I have seen such books only in westerns - with secret pistol or a TNT inside. Can you share similar examples?
 ...Part 2